Banka Shqiptare

eShqiperia n eRepublik

eShqiperia n eRepublik

Banka e Shqiperise


Administrimi i akontit te Bankes Shqiptare behet nga aLalban, i cili eshte njeri nder lojtaret me te vjeter dhe me te ndershem  shqiptar ne eRepublik.
Ne bank transferohet All apo Gold me propozim dhe me vota te kongresit dhe nese kalon me vota ateher shuma e cekur kalon ne akontin e bankes  nga thesari i cili mblidhet nga taksat.Administratori i Bankes me pas i shperndan tek ministrit apo presidenti.

Profili i Bankes:


Thesari i Shtetit nga ketu kalon ALL apo Gold ne BankeKy eshte akonti i personit qe menaxhon banken