USHTRIA SHQIPTARE

eShqiperia n eRepublik

eShqiperia n eRepublik

USHTRIA SHQIPTARE

USHTRIA SHQIPTARE eshte ndar ne 4 ushtri sipas divizioneve.

Si ta dish cilin divizion jeni ??divizionin 1  (level 1 - 24 )
divizionin 2  (level 25 - 29 )
divizionin 3  (level 30 - 36 )
divizionin 4  (level 37 + )
Ju lutem cdo personi qe ndodhet ne divizonin perkates te KALOJE menjehere ne MU qe i takon,qe te jem sa me mir te organizuar.

Albania D-1 http://www.erepublik.com/en/main/group-show/1713
Albania D-2 http://www.erepublik.com/en/main/group-show/1827
Albania D-3 http://www.erepublik.com/en/main/group-show/1650
Albania D-4 http://www.erepublik.com/en/main/group-show/2046

Po ahstu jane krijaur edhe kanalet ne chat ku duhet te qendroni sa me shume te keni mundesi #Div1.alb #div2.alb #div3.alb #div4.alb

Per chat shiko rubriken Chat (IRC)